Array
Nosūtījumu noformēšanas prasības

Cienījamie partneri!
Pasta un Kurjeru Serviss rūpējās par savu klientu drošību un viņu sūtījumu saglabātību. Sakarā ar šo, kā arī ņemot vērā pieaugušo nedeklarēto bīstamo kravu skaitu, mēs vēlamies Jūs informēt, ka visiem sūtījumiem, kuri tiek noformēti nosūtīšanai ir jāatbilst noteikto priekšnosacījumu virknei, kuri ir norādīti zemāk.
Pasta/ kravu sūtījumu noformēšanas prasības
Pasta un Kurjeru Servisa pavadzīmes rindā „Apraksts” ir jābūt korektai informācijai par satura raksturojumu: dokumentiem – dokumenta veids (piemēram: līgumi, akti un tml.); cita veida saturam — satura veids un tā raksturojums (piemēram: orgtehnika un komplektējošie; sadzīves tehnika; orgtehnikas rezerves daļas, automobiļu rezerves daļas un t.t.).
Lai paātrinātu kravu noformēšanas procedūru ir sastādīts vienotājs nepieciešamo dokumentu saraksts. Mēs Jūs lūdzam iepazīties ar dokumentu sarakstu. Jebkurš dokuments no saraksta var būt pielikts klāt kā pavaddokuments:
Muitas kravas deklarācijas kopija ; iesniedzot šo dokumentu pārējie dokumenti nav nepieciešami;
rēķins-faktūra;
kravas zīme;
Augstāk minēto dokumentu neesamības gadījumā ir nepieciešams noformēt nosūtāmas kravas aprakstu: vēstulei ir jābūt uz nosūtītāja firmas veidlapas, apliecinātai ar zīmoga oriģinālu un oriģinālu pilnvarotas personas parakstu. Šis satura apraksts ir pietiekams tikai nebīstamām kravām.
Bīstamas kravas, kuras ir atļautas pārvadājumiem ar pasažieru un kravas gaisa kuģiem, tiek pieļauti pārvadājumiem tikai sekojošu pavaddokumentu esamības gadījumā:
drošības pase (tā esamības gadījumā pārējie dokumenti nav nepieciešami);
tehniskās pases kopija;
atbilstības sertifikāts;
Medikamentu nosūtīšanai ir nepieciešami tālāk minēti dokumenti:
sertifikāts;
drošības pase;
Sanitāri-epidemioloģiskās stacijas atļauja.
Jebkuru nestandarta un bīstamu kravu nosūtīšanai Jūs varat aizpildīt „Pasūtījuma veidlapu pakalpojumu sniegšanai” pilnā apjomā Pasta un Kurjeru Servisa mājas lapā un nosūtīt šo veidlapu uz elektronisku pastu media@apollo.lv. Pieteikums tiek izskatīts 1 vai 2 darba dienu laikā.
Sīkāku informāciju par bīstamu kravu nosūtīšanu Jūs varat iegūt Klientu apkalpošanas pārsaldē piezvanot pa tālruni: (+371) 67320148 .
Kravas sūtītāja atbildība
Ņemot vērā to faktu, ka aviopārvadātājam nododamas kravas tiek noformētas konsolidēti (pēc viena dokumentu komplekta),augstāk minēto noteikumu un norādījumu neievērošana attiecībā uz jebkuru vietu, kuras sastāda kopējo konsolidāciju, noved pie visa kravas apjoma lidojuma atcelšanas. Tam dēļ Pasta un Kurjeru Serviss pārkāpj savas saistības klientu priekšā, kuru sūtījumi tika aizkavēti, kas noved pie mūsu uzņēmuma negatīviem imidža sekām, kā arī pie naudas zaudējumi soda sankciju veidā par līguma noteikumu pārkāpumiem. Sakarā ar to Pasta un Kurjeru Serviss atstāj pēc sevis tiesības piedzīt augstāk minētus zaudējumus no kravas nosūtītāja, kura kravas dēļ izveidojas kavējumi pie konsolidācijas nosūtīšanas, vai kura krava izraisīja zaudējumu rašanos tieši aviopārvadātājam.
Nobeigumā gribētos izteikt pārliecību Jūsu sapratnē un atzīmēt, ka pienācīga nosūtāmo kravu noformēšana ļaus izvairīties no tehniskām/ juridiskām sarežģītībām nosūtīšanā, kuri var novest pie nosūtīšanai pieņemto sūtījumu piegādes termiņu palielināšanas, kā arī novest pie papildus izmaksu rašanos.


Atpakaļ

Top.LV
Rambler's Top100