- Meža AvīzeIznāk 22 x gadā (jūlijā un augustā iznāk 1xmēn). «Meža Avīze» ir neatkarīgs laikraksts katram Latvijas iedzīvotājam, kas vēlas zināt vairāk par to, kas un kā notiek mežos un meža nozarē. Šis izdevums tiek piedāvāts pēc pieprasījuma rakstot uz e-pastu: agenturapks@gmail.com vai zvanot pa talruni +371  ...

 - Saimnieks LVLauksaimniecības nozares komercžurnāls – tirgus apskats, diskusijas, Saimnieks ikdienā, Ražība, Saimnieka tehnika, Saimnieks lopkopis, zirglietas, bioloģiskā saimniekošana. Esi saimnieks savā zemē! Šis izdevums tiek piedāvāts pēc pieprasījuma rakstot uz e-pastu: agenturapks@gmail.com vai zvanot pa  ...

 - Аграрная наукаЕжемесячный Журнал. Освещается развитие и достижения сельскохозяйственной науки во всех сферах АПК стран СНГ и Балтии. 

 - Агрохимический вестникНаучно-технический и производственный Журнал для специалистов, издающийся с 1929 года. Представляет результаты научных и экспериментальных данных, а так же использовании химии в сельском хозяйстве. 40 стр. 

 - АгрохимияНаучно-практический журнал. 96 стр. Публикует результаты теоретических и экспериментальных исследований в области химии почв, урожайности, физиологии растений. Освещает проблемы применения химических удобрений, средств защиты растений, регуляторов роста.   

 - Земля и люди
Газета для специалистов Агропромышленного комплекса (АПК), агробизнеса и сельских хозяйств. Биологическое земледелие. Новости зарубежного АПК   

 - Почвоведение и агрохимия 

 - ПчеловодствоМассовый производственный журнал. Современные способы разведения маток и пчелиных семей, пчелоопыление, использование продуктов пчел для лечения туберкулеза, аденомы и других болезней. 

 - Сельская жизньСтарейшая аграрная газета страны. 80-летняя история вывела ее в число самых влиятельных изданий. Тематика публикаций многопланова, как сама жизнь: политические обзоры, аналитические статьи, проблемы села и агропромышленного комплекса, рекомендации приклад   

12Nākoša

Top.LV
Rambler's Top100